Povijest udruženja

Udruženje obrtnika Buzet

Udruženje obrtnika Buzet je asocijacija obrtnika koja u skladu sa  Zakonom o obrtu promiče i zastupa zajedničke interese obrtništva na  području Grada Buzeta i Općine Lanišće. Udruženje je osnovano 1972.god. to naravno ne znači da je obrtništvo tada i nastalo, nego da ono od te godine u Buzetu djeluje organizirano. 

            Naše je područje još od davnina bilo poznato po dobrim obrtnicima. To su tada bili pretežno sitni uslužni obrtnici, prvenstveno: kovači, krojači, postolari, zidari, ugostitelji i urari. 

            Zbog raznih ograničenja i neorganiziranosti mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za tadašnje obrtnike nije bilo napretka sve do 1965. god. Ta je godina  značila prekretnicu za cjelokupno obrtništvo.  Formirana je zajednica mirovinsko-invalidskog osiguranja obrtnika, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i tada stječu pravo na mirovinsko-invalidsko osiguranje. Početkom 1972.god. to je učinjeno i sa zdravstvenim osiguranjem.

             Obrtnici, ugostitelji i prijevoznici sa područja Buzeta ustanovili su da će lakše dalje egzistirati  ako se osnuje udruženje u kojem  bi organizirano rješavali zajedničke probleme. Inicijatori osnivanja udruženja bili su Josip Flego, Sergio Šverko, Klaudio Marinac, Meri Greblo, Rudolf Volčić,Josip Pavletić, Janko Kisovac,oni su uz pomoć tadašnjeg  predsjednika Skupštine općine, referentima za plan i obrtništvo osnovali udruženje.

             Osnovni problem u to vrijeme bilo je osiguranje prostora za rad, rad udruženja u počecima odvijao se u prostorijama Grada i to u iznajmljenom prostoru. Vlastiti poslovni prostor kupljen je 1983.god. i tada se zapošljava profesionalni tajnik. Te dvije stvari bile su okosnica za budući kvalitetan rad udruženja. 

            Spomenimo brojčano stanje obrtnika kroz neke od  40. god. rada:

           1972.god.  72 obrtnika

           1973.god. 225     „

           1981.god. 205     «

           1989.god. 416     «

           1994.god. 281     «

           1997.god. 294     «

           2001.god. 253     «

           2006.god  261     «

           2010.god. 247     „

           2012.god. 254     „  

        Osamdesetih godina najveći broj zaposlenih  u privatnom sektoru otpadao je na proizvodno zanatstvo, koje je kao takvo imalo prioritet u razvoju. To razdoblje obilježilo je nekoliko značajnih događaja. Godine 1987. dovršena je gradnja prve zone male privrede «MAŽINJICA» koja je u to vrijeme bila prva takve vrste u Hrvatskoj. Na inicijativu nekoliko obrtnika proizvođača krenulo se u formiranje zanatske zadruge «FONTANA» koja je registrirana 1989. god.

             Udruženje u svom 40.godišnjem radu nagrađivano je brojnim, plaketama, priznanjima i diplomama  Spomenimo samo neke nagrade: plaketa  Privredne komore Rijeka, plaketa Skupštine općine Buzet , plaketa Sjeverno-jadranskog sajma, srebrena plaketa za uspješnu sajmsku prezentaciju  na Obrtničkom sajmu Istre /tri puta/  i ZLATNE RUKE –Hrvatske obrtničke komore kao priznanje za tridesetogodišnji rad.

             Osnivanjem Hrvatske obrtničke komore 1994. god, obrtnicima se pruža mogućnost da u odnosu na zakonodavnu vlast jasno izraze svoje probleme i svoje prijedloge.

            Dobru suradnju udruženje ima sa lokalnom samoupravom, zasluga je to ljudi koji danas vode Grad među kojima su zastupljeni i obrtnici. Grad a posebno njegov odjel za gospodarstvo u posljednjih nekoliko godina iskazuje značajnu aktivnost programima poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede 

            Sa udruženjem Obrtnika Sisak bratimljeni smo od 1991. god. te smo organizirali nekoliko zajedničkih izložbi proizvodnog obrta koje su se održavale u Sisku i Buzet.  20. godišnjica bratimljenja UO Buzet i UO Sisak  obilježena je 2011. god  u Buzetu,  tom prigodom izdana je monografija „ Radost prijateljstva“   2010.god. potpisala se povelja o prijateljstvu i suradnji između UO Buzet i UO  Donja Stubica Suradnju već dvadeset pet godina održavamo sa Območno obrtno-podjetiniškom zbornicom Koper.

Od 2004. god. Udruženje je proglasilo svoj  dan  « DAN OBRTNIKA « koji se održava prvu subotu u lipnju na kojem se dodjeljuju priznanja za dugogodišnji rad u obrtništvu i uz druženje izmjenjuju iskustva . Svake godine krajem prosinca organizira se druženje za umirovljenike ,te se sa njima provede ugodna večer i uruče im se prigodni pokloni.             Posljednjih pet godina  Udruženje intenzivno radi u promociji obrtništva i samih obrtnika putem web stanica, kataloga obrtnika, javnih glasila, nastupom na sajmovima, organizacijom Gastro izložba . Udruženje je  2007. god. izradilo web stranicu i katalog obrtnika u cilju lakše komunikacije među samim obrtnicima i približiti se korisnicima usluga i proizvoda.

 U svrhu promocije obrtnika i obrtničkih usluga 2008. god izradio se DVD koji je prezentiran tokom trajanja Obrtničkog sajma U Puli i te je godine udruženje dobilo nagradu za uspješnu sajamsku prezentaciju .

 Moramo istaknuti ugostitelje koji se mogu pohvaliti po aktivnostima prezentiranja i promicanja naših domaćih jela kao u svojim objektima tako i na raznim manifestacijama. Učestvovali 2009. god. na 7. Gastro manifestaciji u Velikoj Gorici. 2010.god. na županijskoj Gastro izložbi Garešnice. Redoviti su sudionici GASTRO-OKUSI ISTRE gdje su 2004. god. osvojili prvo mjesto u kategoriji toplih jela, te 2005. god. i 2006. god. prvo mjesto u kategoriji skupni izlošci. U sklopu vikenda tartufa 2007. i 2008. god. održali  gastro izložbu „Gastro Okusi Buzeštine . U Buzetu 2009.god održani su 4. Gastro okusi istre .  

           Udruženje  danas broji 254 obrtnika različitih djelatnosti prema kojima su podijeljeni i djeluju u šest sekcija:

          sekcija građevinske  djelatnosti  /   57 obrtnika /

          sekcija proizvodne djelatnosti i usluga / 48 obrtnika /

          sekcija prijevoznika / 41 obrtnika/

          sekcija uslužne djelatnosti /  62 obrtnik /

          sekcija trgovačke djelatnosti /21 obrtnika/

         sekcja ugostiteljske djeltnosti / 25 obrtnika /

danas se nameću udruženju prioritetni zadaci pripremiti obrtnike na promjene koje donosi Europska unija radi zajedničkog nastupa na tržištu, pružiti obrtnicima informacije  te ih upoznati s mogućnostima korištenja sredstava iz fondova Europske unije, kao i s perspektivama i iskustvima poslovanja u Europskoj uniji.