Hrvatska obrtnička komora (HOK) putem projekta HOK Zajednička nabava nastoji svojim članovima omogućiti kvalitetnije i povoljnije poslovanje te poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, čime se ostvaruju značaje uštede u poslovanju.
LINK: zajednička nabava


Novi partneri u HOK Zajedničkoj nabavi su:

HAK Usluge d.o.o.

HP Produkcija - evotv usluga

Server mark d.o.o.

Boxes d.o.o.

Varteks d.d.

Rattan sedia

Ekonomat domena

Key Project d.o.o.

Marker, obrt za informatiku i dizajn

Fina gotovinski servisi d.o.o.

Forum poslovni mediji d.o.o.

Prosco d.o.o.