Udruženje obrtnika Buzet

Udruženje obrtnika Buzet je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji obavljaju neki obrt i ostalih članova Udruženja koji žive i rade na području Grada Buzeta i Općine Lanišće.

Udruženje promiče obrt i obrtništvo, usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja, te njihove zajedničke interese.

Svaki obrtnik nakon upisa u Obrtni registar te svaki trgovac pojedinac nakon donošenja rješenja nadležnog županijskog suda automatski postaju članovi Udruženja.

Među svojim brojnim zadacima i poslovima Udruženje

  • promiče obrt i obrtništvo
  • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta
  • usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,
  • sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
  • informira svoje članove o strukovnim pitanjima, pravima i obvezama članova,
  • organizira strukovni rad kroz cehove te putem odbora, komisija i drugih radnih tijela.

Članovi udruženja ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Udruženju. Pravo članova je npr. da sudjeluju u izbrima u tijelima Udruženja, sudjeluju u radu cehova i drugih oblika organiziranja, predlažu i razmatraju pitanja iz djelokruga Udruženja, sudjeluju u organizaciji savjetovanja i obavljaju konzultacije, sudjeluju u pokretanju inicijativa za donošenje Zakona, propisa i drugih mjera, te sudjeluju u drugim aspektima rada Udruženja.

Članovi Udruženja obvezni su uredno plaćati komorski doprinos te pridržavati se odredbi Statuta Udruženja, odluka, zaključaka i drugih obveza utvrđenih Zakonom.

Tijela Udruženja jesu: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte naše Udruženje i u nastavku se upoznajte sa Statutom Udruženja obrtnika Buzet, te Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Dokumenti

Statut UO Buzet

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta UO Buzet