Povijest Udruženja obrtnika Buzet

Udruženje obrtnika Buzet je asocijacija obrtnika koja u skladu sa Zakonom o obrtu promiče i zastupa zajedničke interese obrtništva na području Grada Buzeta i Općine Lanišće. Udruženje je osnovano 1972. g. to naravno ne znači da je obrtništvo tada i nastalo, nego da ono od te godine u Buzetu djeluje organizirano.
Naše je područje još od davnina bilo poznato po dobrim obrtnicima. To su tada bili pretežno sitni uslužni obrtnici, prvenstveno: kovači, krojači, postolari, zidari, ugostitelji i urari.

Zbog raznih ograničenja i neorganiziranosti mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za tadašnje obrtnike nije bilo napretka sve do 1965. g. Ta je godina značila prekretnicu za cjelokupno obrtništvo. Formirana je zajednica mirovinsko-invalidskog osiguranja obrtnika, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i tada stječu pravo na mirovinsko-invalidsko osiguranje. Početkom 1972. g. to je učinjeno i sa zdravstvenim osiguranjem.
Obrtnici, ugostitelji i prijevoznici sa područja Buzeta ustanovili su da će lakše dalje egzistirati ako se osnuje udruženje u kojem bi organizirano rješavali zajedničke probleme. Inicijatori osnivanja udruženja bili su Josip Flego, Sergio Šverko, Klaudio Marinac, Meri Greblo, Rudolf Volčić, Josip Pavletić i Janko Kisovac. Oni su uz pomoć tadašnjeg predsjednika Skupštine općine, referentima za plan i obrtništvo osnovali udruženje.
Osnovni problem u to vrijeme bilo je osiguranje prostora za rad, rad udruženja u počecima odvijao se u prostorijama Grada i to u iznajmljenom prostoru. Vlastiti poslovni prostor kupljen je 1983. g. i tada se zapošljava profesionalni tajnik. Te dvije stvari bile su okosnica za budući kvalitetan rad udruženja.
Spomenimo brojčano stanje obrtnika kroz neke od 40. god. rada:

1972.god. 72 obrtnika
1973.god. 225 „
1981.god. 205 «
1989.god. 416 «
1994.god. 281 «
1997.god. 294 «
2001.god. 253 «
2006.god 261 «
2010.god. 247 „
2012.god. 254 „

Osamdesetih godina najveći broj zaposlenih u privatnom sektoru otpadao je na proizvodno zanatstvo, koje je kao takvo imalo prioritet u razvoju. To razdoblje obilježilo je nekoliko značajnih događaja. Godine 1987. dovršena je gradnja prve zone male privrede “MAŽINJICA” koja je u to vrijeme bila prva takve vrste u Hrvatskoj. Na inicijativu nekoliko obrtnika proizvođača krenulo se u formiranje zanatske zadruge “FONTANA” koja je registrirana 1989. g.

Udruženje u svom 45. godišnjem radu nagrađivano je brojnim, plaketama, priznanjima i diplomama.

Spomenimo samo neke nagrade: plaketa Privredne komore Rijeka, plaketa Skupštine općine Buzet, plaketa Sjeverno-jadranskog sajma, srebrna plaketa za uspješnu sajmsku prezentaciju na Obrtničkom sajmu Istre /tri puta/ i ZLATNE RUKE – Hrvatske obrtničke komore kao priznanje za tridesetogodišnji rad.
Osnivanjem Hrvatske obrtničke komore 1994. g., obrtnicima se pruža mogućnost da u odnosu na zakonodavnu vlast jasno izraze svoje probleme i svoje prijedloge.
Dobru suradnju udruženje ima sa lokalnom samoupravom, zasluga je to ljudi koji danas vode Grad među kojima su zastupljeni i obrtnici. Grad a posebno njegov odjel za gospodarstvo u posljednjih nekoliko godina iskazuje značajnu aktivnost programima poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede
Sa udruženjem Obrtnika Sisak bratimljeni smo od 1991. g. te smo organizirali nekoliko zajedničkih izložbi proizvodnog obrta koje su se održavale u Sisku i Buzet. 20. godišnjica bratimljenja UO Buzet i UO Sisak obilježena je 2011. g. u Buzetu, tom prigodom izdana je monografija “Radost prijateljstva”. 2010. g. potpisala se povelja o prijateljstvu i suradnji između UO Buzet i UO Donja Stubica. Suradnju već tridesetak godina održavamo sa Območno obrtno – podjetniškom zbornicom Koper, pa je tako 2016. g. potpisana povelja o bratimljenju.

Od 2004. g. Udruženje je proglasilo svoj dan “DAN OBRTNIKA” koji se održava prvu subotu u lipnju na kojem se dodjeljuju priznanja za dugogodišnji rad u obrtništvu i uz druženje izmjenjuju iskustva. Svake godine krajem prosinca organizira se druženje za umirovljenike, te se sa njima provede ugodna večer i uruče im se prigodni pokloni.
Posljednjih godina Udruženje intenzivno radi u promociji obrtništva i samih obrtnika putem web stanica, kataloga obrtnika, javnih glasila, nastupom na sajmovima, organizacijom Gastro izložba. Udruženje je 2007. g. izradilo web stranicu i katalog obrtnika u cilju lakše komunikacije među samim obrtnicima i približavanju korisnicima usluga i proizvoda. 2017. g. krenulo se u redizajn web stranica povodom obilježavanja 45. godišnjice rada Udruženja.
U svrhu promocije obrtnika i obrtničkih usluga 2008. g izradio se DVD koji je prezentiran tokom trajanja Obrtničkog sajma U Puli i te je godine udruženje dobilo nagradu za uspješnu sajamsku prezentaciju.

Moramo istaknuti ugostitelje koji se mogu pohvaliti po aktivnostima prezentiranja i promicanja naših domaćih jela kao u svojim objektima tako i na raznim manifestacijama. Učestvovali su 2009. g. na 7. Gastro manifestaciji u Velikoj Gorici. 2010. g. na županijskoj Gastro izložbi Garešnice. Redoviti su sudionici Gastro okusa Istre gdje su 2004. g. osvojili prvo mjesto u kategoriji toplih jela, te 2005. g. i 2006. g. prvo mjesto u kategoriji skupni izlošci. U sklopu vikenda tartufa 2007. i 2008. g. održali su gastro izložbu “Gastro okusi Buzeštine”. U Buzetu 2009. g. održani su 4. Gastro okusi Istre.

Udruženje danas broji 252 obrta različitih djelatnosti prema kojima su podijeljeni i djeluju u šest cehova:
ceh graditeljstva /63 obrtnika/
ceh proizvodne djelatnosti /40 obrtnika/
ceh prijevoznika /29 obrtnika/
ceh uslužnih djelatnosti /94 obrtnika/
ceh trgovine /18 obrtnika/
ceh ugostitelja i turističkih djelatnika /27 obrtnika/

Danas se nameću udruženju prioritetni zadaci pripremiti obrtnike na promjene koje donosi Europska unija radi zajedničkog nastupa na tržištu, pružiti obrtnicima informacije te ih upoznati s mogućnostima korištenja sredstava iz fondova Europske unije, kao i s perspektivama i iskustvima poslovanja u Europskoj uniji.