Proizvodne djelatnosti

3D PUMPKIN, OBRT ZA 3D PRINTANJE VL. NIKOLA MARINKOVIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Vrh 2/3, Buzet

ARENA QENAJ d.o.o.

Djelatnost: Proizvodnja hrane
Adresa: Trg Fontana 7/3, Buzet

ATHOS, OBRT ZA PROIZVODNJU CIJEVI I PROFILA OD PLASTIKE VL. NINA BARIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Abrami 18, Buzet

AURA PROIZVODI d.o.o.

Djelatnost: Proizvodnja hrane
Adresa: 2. istarske brigade 2/1, Buzet

BIROPLAST, OBRT ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE OD PLASTIKE VL. BOJAN BUTARA

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Štrped 55, Buzet
Tel: 052 663 644

CORSAL, OBRT ZA INSTALIRANJE INDUSTRIJSKIH STROJEVA VL. SEBASTIJAN BURŠIĆ

Djelatnost: Strojna obrada metala
Adresa: Sportska 2/1, Buzet

DEKORA DOM D.O.O.

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Mažinjica 104/1, Buzet
Tel: 098 224 026
E-mail: ales@dekora-dom.hr

FERO ARSA, PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I GRAĐEVINSKE STOLARIJE OD METALA VL. ELVIR HAVIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Riječka ulica 20, Buzet
Tel: 095 909 4965

FLEGO d.o.o.

Djelatnost: Proizvodnja i prerada drva
Adresa: Štrped 32, Buzet

GEA, OBRT ZA PROIZVODNJU, EKOLOGIJU I USLUGE VL. ELVIS VIVODA

Djelatnost: Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
Adresa: Mažinjica 104/2, Buzet
Tel: 091 166 4220

HEARTMADE BY J., OBRT ZA KREATIVNE USLUGE I TISAK VL. JENNIFER JERMANIŠ

Djelatnost: Personalizirani tisak
Adresa: Selca 20, Buzet
Tel: 095 392 7412
E-mail: j.j.heartmade@gmail.com

MARYTESS D.O.O. VL. MARIJA RIBARIĆ

Djelatnost: Proizvodnja odjeće
Adresa: Trg Fontana 5/2, Buzet
Tel: 052 663 366 – 098 366 173
E-mail: marytess@inet.hr
Web: www.eistra.info/marytess/

METALNA GALANTERIJA ČERNEKA VL. NEVIO ČERNEKA

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Medveje 10, Buzet
Tel: 091 510 1565

METALPLAST OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PLASTIKE VL. SNJEŽANA ROSIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Naselje Verona 30, Buzet

METALPLAST, OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PLASTIČNIH MASA I PROIZVODNJA METALNE GALANTERIJE VL. DENIS ŽIGANTE

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Mažinjica BB, Buzet
Tel: 098 816 746
E-mail: denis.zigante11@gmail.com

MGM, OBRT ZA IZRADU PREDMETA METALNE GALANTERIJE VL. DENI MAJCAN

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Majcani 18, Buzet

OBRT ZA PROIZVODNJU DRVENOG UGLJENA I SJEČA OGRJEVNOG DRVA “KARBUN” VL. DAMIR PRAR

Djelatnost: Proizvodnja ugljena
Adresa: Sv. Donat 8, Buzet
Tel: 098 420 465
E-mail: obrtkarbun@gmail.com

OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD METALA METAL-MONT VL. ALEN ŽIGANTE

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Sportska ulica 3, Buzet

OBRT ZA SLASTIČARSTVO “DAMIANI” VL. ĐENI ŠAVKO

Djelatnost: Proizvodnja hrane
Adresa: Sv. Martin 82, Buzet
Tel: 052 662 040 – 091 565 3731
E-mail: damiani.slastice@gmail.com

OŠO, ZAJEDNIČKI OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VL. BOJAN OŠO, IRMA PERNIĆ

Djelatnost: Proizvodnja hrane
Adresa: Sv. Ivan 16/1, Buzet
Tel: 052 662 166
Fax: 052 694 143
E-mail: info@oso.hr – racunovodstvo@oso.hr
Web: www.oso.hr

PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE OD METALA I ALUMINIJA VL. JOSIP RADOVIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Naselje Franečići 126, Buzet

PROIZVODNJA I PRODAJA MLINARSKIH PROIZVODA VL. NEDA PAULETIĆ

Djelatnost: Proizvodnja hrane
Adresa: Roč 2, Roč
Tel: 052 666 426 – 098 947 3939
E-mail: roc.mlin@gmail.com

STOLARSKI OBRT DENO VL. DENIS BURLOVIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada drva
Adresa: Naselje Franečići 72, Buzet
Tel: 052 492 424 – 099 222 0952
E-mail: stolarija.deno@gmail.com

TEP METAL, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VL. EDVIN PETOHLEB

Djelatnost: Proizvodnja i prerada metala
Adresa: Naselje Verona 26, Buzet
Tel: 052 662 306 – 091 507 9973
E-mail: tep.metal@gmail.com
Web: www.tep-metal.hr

UGOSTITELJSKI OBRT – KONOBA “LOVAC” I OBRT ZA PROIZVODNJU DRVENOG UGLJENA I SJEČU OGRJEVNOG DRVA VL. DRAŽENKO ČENDAK

Djelatnost: Proizvodnja ugljena
Adresa: Jelovice 23, Buzet
Tel: 052 662 127

VAD-CAD, OBRT ZA PRERADU PLASTIKE I METALA VL. VALDI GLAVIĆ

Djelatnost: Proizvodnja i prerada plastike
Adresa: Ročko Polje 7/2, Ročko Polje
Tel: 052 666 641 – 091 561 1340
E-mail: valdi.glavic@gmail.com

WEBOFFSET – OBRT ZA IZDAVAČKU I GRAFIČKU DJELATNOST VL. DAMIR PRODAN

Djelatnost: Izdavačka i grafička djelatnost
Adresa: Vidaci 22, Buzet
Tel: 052 663 652 – 098 334 380
E-mail: weboffset.hr@gmail.com
Web: www.facebook.com/weboffset.tiskara/

ZAJEDNIČKI OBRT OČNA OPTIKA “LENS” VL. MARTINA I KORADO REHAK

Djelatnost: Proizvodnja naočala
Adresa: Trg Fontana 2, Buzet
Tel: 052 663 451
E-mail: ocna.optika.lens@ri.t-com.hr

ZAJEDNIČKI STOLARSKI OBRT “PROLES” VL. ALEN I SANJIN PRODAN

Djelatnost: Proizvodnja i prerada drva
Adresa: Prodani 27/1, Buzet
Tel: 052 665 013 – Alen 091 518 6842
E-mail: stolarija.proles@gmail.com