Grad Buzet objavio javne pozive za dodjelu potpora za poduzetništvo i poljoprivredu u 2018. godini

Financiranje

Grad Buzet objavio je javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, odnosno za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2018. godini. U Proračunu Grada Buzeta za 2018. godinu za realizaciju programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede ukupno je osigurano 1.008.000,00 kuna.
Tekst javnog poziva, odluke, obrasci i ostala dokumentacija dostupni su na web stranici Grada Buzeta:

LINK: Potpore za poduzetništvo i poljoprivredu u 2018. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2018. godini kroz sljedeće mjere:
1. POTPORE PODUZETNICIMA – POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT/TRGOVAČKO DRUŠTVO
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE
3. POTPORE PODUZETNICIMA – INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA
7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE OBJEKTE
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI

U cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će se potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2018. godini za sljedeće namjene:
1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA
2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA
3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA
4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI
6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE
7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE
8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME
9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI
10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA (MLJEKOMATA)
11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME
12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA
13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA
14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA