Postanite majstor obrtnik

Radnik

Zvanje majstora obrtnika je već u najranije doba bio najviši stupanj zanimanja koji je zahtijevao stručna znanja i obrtničke vještine, a u svojoj suštini provodi se i danas. Hrvatska obrtnička komora je pri obnavljanju 1994. godine preuzela iskustva i znanja Bavarske komore sa kojom i danas surađuje. U Njemačkoj pokrajini Bavarskoj postoji narodna izreka Prvo nauči nešto pametno, kasnije možeš još i studirati. Upravo prema njihovom primjeru mnoge zemlje implementiraju strukovno naukovanje.

Majstorski ispit je najviši stupanj obrazovanja za strukovne kvalifikacije, kojim se stječu najuglednije kompetencije i kvalifikacija majstor. Hrvatska ima propisana 53 zanimanja za koja se polaže majstorski ispit. Bilo da otvarate novi obrt ili već godinama radite kao obrtnik majstorski ispit ima veliku važnost. Dokazuje da imate sve kompetencije za samostalan stručni rad, otvara nove mogućnosti na tržištu rada, omogućava obuku naučnika i svojevrsno je priznanje za vaš trud i rad koji okolina cijeni. Svakome obrtniku je čast da u njegovoj radnji stoji majstorska diploma.

Buzetski obrtnici koji otvaraju novi obrt, koji se nalazi na listi vezanih obrta, imaju mogućnost položiti ispit u roku tri godine od otvaranja obrta, za što potpisuju izjavu pri otvaranju obrta. Inače je rok jedna godina, no to je privilegija koju donosi status brdsko-planinskog područja Grada Buzeta. U slučaju da tu svoju obavezu ne izvrše na vrijeme u obrtni registar upisuje se prestanak djelatnosti po službenoj dužnosti što može dovesti i do zatvaranja obrta.

Grad Buzet u svom programu poticanja razvoja poduzetništva subvencionira troškove polaganja majstorskih ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita u obrtništvu, te na taj način olakšava svojim obrtnicima odluku o polaganju ispita.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela. To su provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu, provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta te provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika.

Mjesto i vrijeme polaganja majstorskih ispita možete provjeriti na stranici Hrvatske obrtničke komore.