Prihvaćen Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva

Financijski plan

Na 84. sjednici održanoj 8. ožujka Vlada RH prihvatila je Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva. Cilj mu je  olakšati poslovanje poduzetnicima, obrtnicima i gospodarstvenicima.

Od stavki koje su važnije, ističe se:

–          Ukidanje obrasca DNR (evidencija isplaćenog dohotka od nesamostalnog rada)

–          Ukidanje obrasca IP (evidencija o mjesečnim iznosima plaća

–          Ukidanje obveze dostavljanja potvrda o drugom dohotku

–          Mogućnost podnošenja PO-SD obrasca (za paušaliste) putem e-Porezne

–          Ukidanje obveze dostave Porezne uprave za upis u registar korisnika prava na povrat trošarine i u registar trošarinskih obveznika

A predviđen je i njih drugih pojednostavljenja, kao npr.:

–          Podnošenje zahtjeva za odobrenje za privatne detektive elektroničkim putem

–          Smanjenje obuhvata obveznika za plaćanje članarine turističkim zajednicama

–          Smanjenje obuhvata obveznika MTU za smještajni objekt za smještaj terenskih i sezonskih radnika

–          Ukidanje naknade za ispit za akvakulturu i za ribarski ispit

–          Ukidanje obveze ishođenja rješenja za slatkovodni ribolov

–          Omogućavanje elektroničkog podnošenja popisa o ulovu u gospodarskom ribolovu

–          Ukidanje obveze dostave matrice i otiska znaka proizvođača i dobavljača (plemenite kovine) na čuvanje u DZM

–          Te niz drugih smanjenih naknada i potrebnih dokumenata, uključivo iz područja mjeriteljstva, statistike te geodetskih i katastarskih poslova.

Cjelokupni dokument Akcijskog plana nalazi se u privitku.

VRH 84 – 6.pdf 1,04 MB