Širenje lažne elektroničke pošte

Zaštita mail poruka

Financijska agencija – FINA je 15. prosinca 2017. poslala priopćenje za javnost o pojavi lažnih elektroničkih poruka o pokretanju ovršnog postupka u kojem poziva primatelje da ih ne otvaraju.

Poruka pod nazivom “Elektronička obavijest o pokretanju ovršnog postupka”, odaslana je s različitih adresa elektroničke pošte, nije kreirana i poslana iz sustava Financijske agencije, već se radi o poruci nepoznatog porijekla koja sadrži netočne podatke.

Financijska agencija šalje obavijesti o ovrsi isključivo sukladno zakonskom propisu, putem pružatelja poštanskih usluga.

Prema potrebi, Fina kontaktira primatelje te dostavlja određene podatke i putem elektroničke pošte, no u tom slučaju sva službena Finina korespodencija elektroničkom poštom odvija se isključivo s internet domene fina.hr.

Navedena poruka i njoj slične spadaju u malicioznu phishing kampanju, a poruke su lažnog sadržaja i konstruirane od javno dostupnih podataka.

Kada primite sumnjivu elektroničku poštu, provjerite adresu pošiljaoca, poveznice u poruci provjerite prelaskom miša preko linka pri čemu će vam se pokazati prava adresa u donjem lijevom kutu i prava adresa iznad linka. Provjerite oboje, ne pokrećite poveznicu i ne upisujte podatke na sumnjivim lokacijama, kako svoje računalo ne bi izložili mogućim virusima koje takve poruke mogu sadržavati.