Stav HOK- a o najavljenim izmjenama poreznih propisa

Porez

Vlada RH je nakon sjednice održane 2. kolovoza 2018. godine predstavila planirane izmjene sedam poreznih propisa, a Ministarstvo financija je istoga dana otvorilo javno savjetovanje. Hrvatska obrtnička komora ocjenjuje pozitivnim nastojanja Vlade za rasterećenje gospodarstva i građana jer se time jača sektor potražnje na tržištu i posljedično potiče rast gospodarstva.

Najznačajnije promjene koje se očekuju donošenjem izmjena i dopuna navedenih zakona, a koje su predstavili predsjednik Vlade i ministar financija su:

– zadržavanje opće stope PDV-a od 25%

– smanjenje stopa PDV-a za svježe meso i ribu, voće i povrće te pelene na 13%

– obaveza ulaska u sustav PDV-a čim se tijekom godine ispuni uvjet od 300.000,00 kuna primitaka, a ne kao do sada s početkom iduće kalendarske godine

– ukidanje praga do 400.000,00 kuna kod nabave osobnih automobila za osobni prijevoz te priznavanje 50% odbitka pretporeza kao i do sada

– ukidanje doprinosa na plaće za ozljede na radu od 0,5% i doprinosa na plaće za zapošljavanje od 1,7%

– povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%

– podizanje praga za oporezivanje dohotka po stopi od 36% s 17.500,00 kuna na 30.000,00 kuna

– smanjenje stope poreza na promet nekretnina s 4% na 3%

– u sustavu trošarina u robnom cestovnom prijevozu, uz propisane uvjete vratio bi se dio iznosa, najviše do minimalne trošarine.

Poznat je dugogodišnji zahtjev Hrvatske obrtničke komore da se PDV za ugostiteljstvo smanji te da se na sve ugostiteljske usluge primjenjuje snižena stopa od 13% u cilju postizanja veće konkurentnosti hrvatskog turizma u odnosu na zemlje u okruženju.

Prema sadašnjem stanju, sniženom stopom oporezuje se samo ugostiteljska usluga u sklopu usluge smještaja, tj. kao dio usluge polupansiona ili punog pansiona u hotelima i objektima slične namjene. Time su u nejednak položaj stavljeni svi ostali ugostitelji jer se na taj način ista usluga posluživanja hrane i pića različito opterećuje PDV-om.

Najavljena izmjena dovodi ovu kategoriju ugostitelja ponovno u neravnopravan položaj. Niža stopa pretporeza na meso i ribu, voće i povrće, uz zadržavanje opće stope od 25% na ugostiteljsku uslugu predstavljat će dodatno porezno opterećenje za njihovu uslugu. Dakle, za meso koje je nabavljeno uz 13% pa se prodaje kroz uslugu pripremljene hrane, mora se obračunati i platiti PDV po stopi od 25%. To znači da ugostitelj mora dodatno naplatiti gostu porez od 12%, čak i kada uopće ne bi iskazivao dodatnu vrijednost u obliku usluge pripreme hrane, tj. kada bi nabavljeno meso kroz posluženo jelo naplaćivao po istoj cijeni po kojoj je to meso i nabavio.

Stoga HOK i nadalje traži smanjenje stope PDV-a za ugostiteljske usluge i primjenu snižene stope od 13% osobito ako bude usvojen zahtjev smanjenja stope PDV-a za navedene namirnice. Također, ostaju već izneseni argumenti rješavanja pitanja nejednakosti ugostitelja u okvirima hrvatskog poreznog sustava.

Što se tiče promjena u oporezivanju dohotka, jasno je da će one utjecati samo na veće dohotke, ali svako je rasterećenje dobrodošlo.

I smanjenje ukupnih doprinosa na plaće je pozitivna promjena. Međutim, ovdje je potrebno razjasniti neće li ukidanje doprinosa za ozljede na radu poslodavcima umjesto ovog doprinosa stvoriti novu obvezu obveznog osiguranja radnika za slučaj ozljede na radu kroz ugovor s nekim od osiguravatelja. U tom slučaju, jedan obvezni doprinos bio bi zamijenjen drugim davanjem, vrlo vjerojatno još i većim.

Stav HOK-a je da je potrebno doprinose još dodatno smanjiti i to kako one na plaću za zdravstveno osiguranje, tako i one iz plaće za mirovinsko osiguranje kako bi se smanjila ukupna cijena rada. Ovo pitanje postaje sve važnije i u kontekstu nedostatka stručnih radnika jer bi omogućilo povećanje plaća i zadržavanje radnika u Hrvatskoj.

Planirane izmjene poreznih propisa svakako su korak u dobrom smjeru, no za konačna rješenja bilo bi potrebno da Vlada RH moguća rješenja razmotri uvažavajući prijedloge i zahtjeve gospodarstva.  

Hrvatska obrtnička komora će u tom smislu Ministarstvu financija dostaviti svoje primjedbe i prijedloge temeljene na potrebama i interesima obrtnika.